Doelstellingen

De werkgroepheeft als voornaamste doelstellingen:
  • Het bewaken en respecteren van de kwaliteitscriteria voor ETICS zoals gedefinieerd door Belgische en Europese goedkeuringen en wetgevingen (oa ETA en ATG)
  • De partnerondernemingen ertoe te verplichten een hoge kwaliteitsstandaard in verband met ontwikkeling en marktvoering van de systemen te hanteren.
  • Gekwalificeerde vertegenwoordigers van IVP afvaardigen in vakcommissies en normalisatiecommissies om zo de belangen van de leden van de werkgroep te verdedigen.
  • Ondersteuning van de bewustwording van ETICS als optimaal bouwfysisch concept.
  • Verschaffen van alle nodige informatie naar alle actoren in de bouwkolom om ETICS op een duurzame en kwalitatieve manier te laten toepassen.
  • Ondersteuning van de bewustwording van overheden en groot publiek van de permanente economische en ecologische voordelen van ETICS op korte en lange termijn
  • Leggen van technische en economische fundamenten voor een optimaal en voordelig gebruik van ETICS door de uitwisseling van ervaringen en informatie van de leden in de werkgroep en door gemeenschappelijk te werken op nationaal en internationaal vlak, met autoriteiten en proefinstituten.
  • Hanteren en respecteren van de algemene doelstellingen van IVP.
Thermische Buitengevelisolatie kan een enorm grote impact hebben op het volledige energiebesparingconcept in België. Het kan significant bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van Kyoto en een positieve invloed hebben op de koopkracht van de Belgen door de energiefactuur drastisch te verlagen. Een bijkomende positieve invloed vinden we terug door de creatie van nieuwe werkgelegenheid in de bouw.
 
Muurisolatie bij bestaande woningen is makkelijk toe te passen; er bestaan enerzijds systemen om geventileerde niet geïsoleerde muren achteraf te isoleren en de systemen van buitengevelisolatie met sierpleister anderzijds zijn al lang geen onbekende meer in België.
 
Voor Na
 
Om de doelstellingen van 50 tot 85 % CO2 uitstoot te verminderen tegen 2050, zal het van belang zijn om naast het beter isoleren van nieuwe woningen, vooral het bestaande patrimonium aan te pakken. Als we specifiek naar het energieverbruik in de huisvesting kijken, leren de cijfers ons dat meer dan 1/3 van de totale CO2 uitstoot uit deze sector afkomstig is. Uit een recente enquête uitgevoerd door Idea Consult voor Confederatie Bouw blijkt dat van de onderdelen gevel, glas, dak en buizen, de gevel het vaakst van al niet geïsoleerd is in de bestaande woningen. Nochtans maakt de netto muuroppervlakte van een woning gemiddeld zo'n 75% uit van de totale geveloppervlakte t.o.v. zo'n 25 % voor ramen en deuren en is volgens allerhande studies verantwoordelijk voor 30 % van alle energieverliezen in een rijwoning (nog meer dus voor een 3 of 4 gevelwoning).
 
De leden wensen vooral de hoogstaande kwaliteit van hun producten onder de aandacht te brengen. Ook willen zij op deze manier een beter aanspreekpunt creëren met de bevoegde instanties binnen de overheden. Deze wetgevende context, die de essentiële technische eisen oplegt, is een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid, die de werkgroep ETICS hoog in het vaandel voert.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY