Systeem

ETICS, het systeem
Gevelisolatie is het aanbrengen van isolatiemateriaal op de buitenmuur, meestal de dragende muur van een woning. Om het isolatiemateriaal af te werken, wordt er een wapeningsmortel op aangebracht en daarna meestal een sierpleister. Een alternatief voor afwerken met sierpleister is het aanbrengen van steenstrips. Kortom: eerst worden isolatieplaten aangebracht en dan een afwerklaag. De techniek van gevelisolatie vindt zijn oorsprong in Duitsland waar het vanaf 1959 toegepast werd bij de isolatie van suikersilo’s om condensatieproblemen op te lossen.
Omdat gevelisolatie enkel en alleen door vakmensen kan
worden aangebracht, betekent dit een potentiële creatie
van extra werkgelegenheid. Als Belgie het isolatieniveau in het segment van renovatie van de buurlanden haalt, kan het gaan om 4000 extra arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn er nog enkele honderden onrechtstreekse arbeids-plaatsen, onder meer voor technische raadgeving, voor studie etc.
Polystyreenplaat is voor ETICS het meest gebruikte
isolatiemateriaal in België.
 
Vanaf 1961 begon gevelisolatie in Duitsland ook haar toepassing te vinden in de woningbouw. Gevelisolatie is innovatief en kan niet zomaar door een doe-het-zelver aangebracht worden. Het systeem is onderhevig aan Europese en Belgische technische goedkeuringen en daardoor gecontroleerd. In België is het vrij nieuw, maar de laatste jaren zijn 400.000 tot 500.000 m2  geveloppervlakte per jaar met dit systeem geïsoleerd. In Duitsland wordt er circa 40 miljoen m2 per jaar geïsoleerd, waarvan 80 % bij renovatie. Daar is het dus een beproefde technologie.
 
Andere gebruikte isolatiematerialen in buitengevel-isolatiesystemen zijn rotswol, houtwol,..., waarbij de sector continu investeert in technologische verbeteringen. Als een muur goed geïsoleerd wordt, verlaagt de energiebehoefte met 85 %. Afhankelijk van het aantal stookdagen en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, kan een isolatielaag van 10 cm tussen de 14 en de 18,5 liter stookolie per vierkante meter gevel per jaar besparen. Voor een optimale energiehuishouding kunnen ook de ramen, de daken en de vloeren van naderbij bekeken worden.
Voorbeeld uit de praktijk: Voor een driegevelwoning met 120 m2 geveloppervlakte levert een isolatielaag van 12 cm een besparing van 1.170,00 euro per jaar op. Zonder rekening te houden met een belastingaftrek of premie van de overheid, bedraagt de terugverdienperiode dan 135 maanden. Gevelisolatie heeft niet alleen isolerende eigenschappen, maar ook esthetische. De gevel krijgt immers een uniform uitzicht. Een paar jaar geleden werd gevelisolatie in België veel minder gebruikt, maar werden er wel veel sierpleisters op een cementlaag aangebracht. Als we rekening houden met enkel de meerkost van het buitengevelisolatiesysteem tov een cementering met sierpleister, dan bedraagt de terugverdienperiode van de investering zelfs maar 56 tot 63 maanden, afhankelijk of de woning met aardgas of stookolie wordt verwarmd.

Enkele feiten pro ETICSNieuwbouw moet voldoen aan de huidige EPB-normen en heeft in principe een CO2-uitstoot van gemiddeld 4,2 ton per jaar per gemiddelde woning. Die uitstoot is uiteraard recht evenredig met het verbruik aan brandstoffen, aardgas en stookolie. Ongeveer 80 % van het Belgische woningpatrimonium heeft nietgeïsoleerde muren. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zou het in totaal om 2 miljoen niet-geïsoleerde gevels gaan. Ongeveer 400.000 rijwoningen met volle niet geïsoleerde muren zouden dringend moeten worden geïsoleerd.
 
Het totale verbruik van fossiele brandstoffen in België is ongeveer gelijk verdeeld over de industrie, het verkeer en de verwarming van woningen. Enkel door oudere woningen zo te isoleren dat ze voldoen aan de normen voor nieuwbouw (E80 peil vanaf 01/01/2010), zou reeds ongeveer 60 % van deverwarmingskosten bespaard worden. Dat is 18 % van het totale verbruik van de fossiele brandstoffen in België.
 
Woningen verliezen niet alleen energie langs de muren, maar ook via daken, vloeren, ramen, enzovoort. Gevels zijn verantwoordelijk voor 20 tot 25 % en bij rijwoningen zelfs tot 35 % van de totale energieverliezen in België. De netto muuroppervlakte zonder ramen en deuren bedraagt ongeveer 75 % van de totale geveloppervlakte. De muuroppervlakte is dus de zwaarste verliespost in
een niet-geïsoleerde woning.
 
 
Woonklimaat gaat verder dan alleen de binnentemperatuur. Bij buitenisolatie heeft de wand een zeer groot accumulerend vermogen, een zeer hoge thermische
inertie. Als de temperatuur in de woning afneemt, behoudt de muur zijn warmte heel lang. ‘s Ochtends kan de totale woning dan met slechts weinig toegevoegde
warmte opwarmen. Het verbruik van energie is dus laag. Een tweede aspect ligt in het feit dat de stralingstemperatuur van de wand hoog is, waardoor er een
comfortzone ontstaat. De comforttemperatuur is het gemiddelde van de luchttemperatuur en de stralingstemperatuur van de wand, waardoor er één tot drie graden minder nodig is om hetzelfde gevoel te hebben.
ETICS leidt niet alleen tot financiële besparingen, het is ook goed voor het milieu, want de CO2-uitstoot vermindert. Door een woning in te pakken aan de buitenzijde, wordt elke koudebrug weggenomen. Bouwfysisch wordt het door de specialisten als de meest aangewezen werkwijze bestempeld, veel beter dan de isolatie van spouwmuren. Als de platen goed op elkaar aansluiten (wat bij gevelisolatie steeds het geval is), is er geen warmteverlies langs de spleten mogelijk.
 
 
Gevelisolatie functioneert ook als een regenjas. Door gevelisolatie is de muur zeer weinig hygro-thermisch belast. Het isolatiemateriaal vangt de warmte in de zomer en de koude in de winter op, de dragende muur is volledig beschut. De muur is dus beter beschermd tegen warmteverschillen en zal daardoor minder blootstaan aan schadelijke invloeden.
 
 
Condensatievocht en schimmelvorming aan de binnenzijde zijn uitgesloten omdat aan de buitenzijde geïsoleerd wordt en de wandoppervlakte zeer droog blijft.
Bovendien blijft bij renovatie door isolatie aan de buitenzijde de nuttige oppervlakte binnen volledig behouden. Ook het straatbeeld vaart er wel bij. Oude wijken, woningen van de jaren vijftig, zestig of de betonnen blokken van de jaren zeventig zijn thermisch en bouwfysisch vaak een catastrofe. Hun gevels kunnen door gevelisolatie niet alleen geïsoleerd, maar ook verfraaid worden.
 
Ook voor woningen met een beschermd karakter zijn er mogelijkheden om de profielen te herwerken en het originele uitzicht te behouden. Gevelisolatie kan zoals gezegd ook met steenstrips afgewerkt worden.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY