Voordeel

ETICS kan een enorme impact hebben op het volledige energiebesparingsconcept in België : Het kan significant bijdragen tot het behalen van de doelstellingen van Kyoto en Kopenhagen en een positieve invloed hebben op de koopkracht van de Belgen door de energiefactuur drastisch te verlagen.
 
Om de doestellingen van 50 tot 85 % CO2- uitstoot te verminderen tegen 2050, zal het van belang zijn om naast het beter isoleren van nieuwe woningen, vooral het bestaande patrimonium aan te pakken. Als we specifiek naar het energieverbruik in de huisvesting kijken, leren de cijfers ons dat meer dan 1/3 van de totale CO2-uitstoot uit deze sector afkomstig is. Een andere positieve invloed vinden we terug in de creatie van nieuwe werkgelegenheid in de bouw. Omdat ETICS enkel en alleen door vakmensen kan worden aangebracht, is het zeker een efficiënte techniek. Isolatie heeft immers pas zin als er geen spleten tussen zijn en als ze droog is : dit is steeds het geval bij een goed uitgevoerde gevelisolatie.Link naar Premiezoeker

www.premiezoeker.be

Besparing bij na-isolatie bestaande woning
muuropp bruto 175
muuropp netto 120
prijs 1 l stookolie 0,78
thermische opbrengst voor 1 l stookolie in kW 10
aantal stookdagen  200
temperatuurverschil in K 15
CO2 uitstoot in kg per l mazout 2,64systemen U waarde in W/m²K gevraagde U waarde EPB bij renovatie (2012) energie-besparing in kW/m² muur per jaar besparing verbruik stookolie in l/m² muur per jaar besparing CO2 uitstoot in kg per jaar energie-besparing in €/jaar
             
niet geïsoleerde spouw muur (voor renovatie) 2,44   0      
met 8 cm Etics 0,31 0,32 153,36 15,34 4.858    1.435 €
met 10 cm Etics 0,26 0,32 156,96 15,70 4.972    1.469 €
met 12 cm Etics 0,22 0,32 159,84 15,98 5.064    1.496 €
met 14 cm Etics 0,2 0,32 161,28 16,13 5.109    1.510 €systemen U waarde in W/m²K gevraagde U waarde EPB bij renovatie (2012) energie-besparing in kW/m² muur per jaar besparing verbruik stookolie in l/m² muur per jaar besparing CO2 uitstoot in kg per jaar energie-besparing in €/jaar
             
niet geïsoleerde volsteense muur (voor renovatie) 1,6   0      
met 8 cm Etics 0,32 0,32 152,64 15,26 4.836    1.429 €
met 10 cm Etics 0,27 0,32 156,24 15,62 4.950    1.462 €
met 12 cm Etics 0,23 0,32 159,12 15,91 5.041    1.489 €
met 14 cm Etics 0,2 0,32 161,28 16,13 5.109    1.510 €* alle prijzen excl. BTW    berekend op basis van Top 32 isolatiemateriaal    geen rekening gehouden met toekomstige prijsstijgingen brandstofopgegeven dikte is dikte isolatiemateriaal    
 


Warmteverliezen in oude woningen
 • verwarming huizen = 30 % totale verbruik fossiele brandstoffen
 • correcte isolatie huizen = 60 % besparing verwarming
 • 18 % besparing op het totale verbruik van fossiele brandstoffen in België
 
Nog een laatste bedenking :
De opwarming van ons klimaat gaat snel. Over de noodzaak om in te grijpen op alle mogelijke fronten die hiervan de oorzaak zijn, is iedereen het inmiddels eens. Zelfs als men enkel rekening houdt met de technisch en economisch haalbare maatregelen is er op een aanvaardbare termijn een aanzienlijke verbetering te realiseren. De werkgroep ETICS is ervan overtuigd dat het realiseren van haar doelstellingen een merkbare invloed kan hebben op de uitstoot van CO2 en de daarmee gepaard gaande opwarming van het klimaat. Meer wooncomfort, betere koopkracht, minder afhankelijk worden van niet-hernieuwbare energiebronnen en een verbeterde werkgelegenheid in de bouwsector zijn extra’s die we er graag bijnemen…


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY