Industrial Protective and Marine Coatings

De markt van de industrieverven wordt binnen IVP vertegenwoordigd door de sectie Industrial Coatings. Het aantal leden binnen deze sectie bedraagt 24.

Waar gebruikt men deze producten?
Industrieverven zijn producten bestemd om te worden aangewend in de fabriek door industriëlen.

Het is een zeer gediversifieerde markt. Men onderscheidt verschillende segmenten, o.a.

 • verven voor automobielconstructeurs (coatings voor nieuwe voertuigen, assemblage van privé en utilitaire voertuigen, camions en autobussen)
 • verven voor verpakkingen, voor eetwaren- of andere verpakkingen ("can coatings", "container coatings")
 • verven voor houten schrijnwerk
 • wegmarkeringsverven
 • verven voor bandlakwerk (prelakken van metalen) ("coil coatings")
 • de andere producten zijn ingedeeld in de rubriek "algemene industrie" : vliegtuigbouw- of spoorwegindustrie, landbouwmachines, meubilering, vrije tijd, enz.).
De markt van de "high performance" beschermingsverven wordt binnen IVP vertegenwoordigd door de sectie Protective Coatings & Marine.

Protective Coatings
"High performance beschermingsverven" of "heavy duty coatings" zijn producten die worden aangewend door professionals op metalen oppervlakken (ijzer of ander metaal) om kunstwerken of metalen of betonnen werkstukken te beschermen en te decoreren.

Waar worden high performance producten gebruikt ?
Deze producten zijn vooral bestemd voor de volgende toepassingen:

 • chemische installaties
 • verven voor de binnen- en buitenkant van pijpleidingen (petroleum, gas, water)
 • voedingsmiddeleninstallaties (dranken, silo's, hangars, melkerijen, brouwerijen, suikerijen, enz.)
 • bruggen, kunstwerken, haveninstallaties, sluizen
 • waterbehandelingsinstallaties (waterzuivering, leidingen, stockagetanks)
 • metalen structuren (metalen halls, betonnen loodsen, silo's, watertorens
 • electrische centrales, noodleidingen, afsluitingen
 • industriële vloeren, parkings

Marineverven
De marineverfmarkt wordt binnen IVP vertegenwoordigd door de sectie Protective Coatings & Marine.

Waar worden marineverven gebruikt ?
Marineverven zijn producten bestemd om te worden aangewend op oorlogs - en handelschepen en plezierboten, alsook op off-shore installaties.

 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY