Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 - BS 29/12/2008

In België zijn het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor het beleid inzake afvalbeheer. Op 30 mei 1996 hebben de Gewesten een Samenwerkingsakkoord gesloten rond de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Sinds 2009 is er een nieuwe versie van het akkoord van kracht.

Het Samenwerkingsakkoord verplicht elke onderneming die in België producten verpakt of laat verpakken om de gebruikte verpakkingen terug te nemen en bepaalde quota’s van recyclage en nuttige toepassing te behalen.

De basisprincipes van het akkoord zijn:

1. De terugnameplicht. Ondernemingen moeten voor de huishoudelijke verpakkingen die ze op de markt brengen de volgende cijfers behalen:

·   80% recyclage en 90% nuttige toepassing in totaal
·   minimaal 15 tot 60% recyclage, afhankelijk van het
    verpakkingsmateriaal

2. De informatieplicht. Ondernemingen moeten jaarlijks een aantal gegevens over de verpakkingen die ze op de markt brengen meedelen aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

3. Ondernemingen die jaarlijks minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de markt brengen of in België producten verpakken of laten verpakken moeten om de drie jaar een algemeen preventieplan voorleggen.


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY