Gezondheid

Verven, vernissen en drukinkten zijn steeds chemische producten die om speciale voorzorgsmaatregelen vragen.
 
Enkele raadgevingen om de risico's voor uw gezondheid en het milieu te beperken of zelfs te elimineren
  • Het product enkel bewaren in de goed gesloten originele verpakking, verwijderd van vlammen, vonken of een warmtebron.
  • De lokalen zoveel mogelijk verluchten tijdens de verfwerkzaamheden.
  • Bij onvoldoende verluchting en in het bijzonder voor producten geëtiketteerd T+, T, Xn, Xi, een ademhalingsapparaat dragen (masker met actieve koolstof, een antistofmasker volstaat niet).
  • Niet roken, niet eten, noch drinken tijdens de verfwerkzaamheden.
  • Beschermende kledij dragen geschikt voor het uit te voeren werk (handschoenen, veiligheidsbrillen als er spatgevaar is).
  • De niet geledigde verpakkingen goed sluiten en in een goed geventileerde ruimte bewaren, ver verwijderd van voedsel en drank.
  • Afval beperken : het is beter de verf aan te brengen dan er zich van te ontdoen via het containerpark.
  • Nooit verfresten in de gootsteen gieten.
  • Zo goed mogelijk de hoeveelheid verf berekenen die nodig is voor de werkzaamheden. Het rendement vermeld op het etiket kan u hierbij helpen.
  • Het product en de niet geledigde bussen naar het containerpark brengen.
Deze vragen zijn enkel bestemd voor particulieren en professionelen die verven en vernissen gebruiken met hoofdzakelijk decoratieve doeleinden.
De industrile gebruikers en applicateurs van verven/drukinkten zullen de wetgeving terzake raadplegen en de aanbevelingen van de fabrikanten, vermeld in de technische fiches en veiligheidsinformatiebladen, volgen.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY