Milieu

Tegenover de onbetwistbare technische en ecologische vooruitgang in de klassieke verftechnologie staan de zogezegde natuurverven met hun gebruiksbeperkingen (langere drogingstijd, zwak dekkend vermogen, uitsluitend binnenhuistoepassing.
 
In tegenstelling tot wat hun benaming wil doen geloven, zijn ze niet zonder gevaar voor de gezondheid en het milieu; de dubbelzinnigheid schuilt in het feit dat er geen definitie van natuurverven bestaat, wat te vaak tot misbruik leidt bij de commercialisering van dergelijke producten.
 
De natuurverven mogen dan in hoofdzaak samengesteld zijn uit elementen van natuurlijke oorsprong, deze elementen zijn daarvoor niet zonder gevaar.
Ten titel van voorbeeld : loodoxide, een natuurlijk mineraal pigment is giftig voor de gezondheid en voor het milieu volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG, de organische oplosmiddelen van plantaardige oorsprong zoals terpeenkoolwaterstoffen afkomstig van zachte houtsoorten (pineen, limoneen, terpentijn) zijn ingedeeld als schadelijk bij inademing, bij aanraking met de huid en bij opname door de mond en ook giftig voor in het water levende organismen met op lange termijn effecten op het aquatisch milieu, volgens dezelfde Europese Richtlijn 67/548/EEG.
 
Sommige 'natuurverven' voldoen evenmin aan de criteria van de milieukeur door hun te hoog gehalte aan oplosmiddelen.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY