Invloed op de gezondheid

Bij het aanbrengen van een verf moeten we enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen waardoor elk risico voor de gezondheid sterk kan worden verminderd of zelfs niet bestaat.
 
Het risico is natuurlijk afhankelijk van de aard van de verf, van de applicatietechniek en de applicatievoorwaarden (buiten, binnen al dan niet geventileerd), maar ook van de frequentie waarmee de gebruiker verfwerkzaamheden uitvoert, of hij beschermende kledij gebruikt en bepaalde regels van elementaire hygiëne respecteert.
 
Het organisme absorbeert producten vooral via de inademing, door direct contact via de huid en de ogen en door inname.
De meeste producten komen in het lichaam via de longen. Talrijke producten werken rechtstreeks in op de luchtwegen.
Producten in contact met de huid kunnen ongemak veroorzaken : lokaal (irritatie, dode huidcellen, eczema, ?) of meer algemeen via het bloed.

Naast opname door de huid moeten we nog het contact met de ogen vermelden bij het verfspuiten.
Een belangrijke inname van producten kan gebeuren door contaminatie via de handen die stof opnemen.
 
Blootstelling aan gevaren kan worden vermeden door goede preventie.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY