Verboden bestanddeel

Welke bestanddelen zijn verboden in verven bestemd voor de doe-het-zelver?
 
Het verbod van het op de markt brengen en de gebruiksrestricties komen voort uit de Europese richtlijn 76/769/EEG. Door deze richtlijn worden in onze sector de volgende bestanddelen verboden :
  • cadmium
  • witte pigmenten op loodbasis (loodwit, loodsulfaat)
  • benzeen
  • bestanddelen die cancerogeen , mutageen en giftig voor de voortplanting zijn (cat. 1 en 2) in de DIY-verven.
Op het etiket van verven die 0,15 % lood bevatten, moet worden vermeld "Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen".
 
Verven die 0,5 % lood bevatten, zijn verboden voor de doe-het-zelfmarkt en zijn voorbehouden aan de professionele gebruikers.
 
De restricties in verband met cadmium en witte pigmenten op basis van lood gelden niet voor verven gebruikt door kunstenaars-schilders.
 
Welke bestanddelen zijn volledig verboden?
 
Alkylfenol ethoxylaten
De decoratieverffabrikanten hebben zich ertoe verbonden de alkylfenol ethoxylaten (watervervuilers) te elimineren uit hun formules sedert 1 januari 2002.
 
Lood
De poederverffabrikanten hebben zich ertoe verbonden lood te weren uit de formules van hun producten sedert 1 januari 2002.
 
Zware metalen
De Europese richtlijn 2000/53/EG verbiedt het gebruik van lood vanaf 2005 en zeswaardig chroom in de bekledingen van sommige voertuigen vanaf 2007.
 
Vanaf 1.07.2006 verbiedt de Europese richtlijn 2002/95/EG het gebruik van lood en zeswaardig chroom in de reactieve primers aangebracht op elektrische en elektronische apparatuur.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY