Invloed op milieu

De klassieke, op oplosmiddelen gebaseerde verven, geven een hoge bescherming van de dragers, een perfecte afwerking en zijn gebruiksvriendelijker. Omwille van de vereiste technische prestaties kunnen ze momenteel niet op elk vlak worden vervangen door watergedragen verven. Er is jaren onderzoek nodig om het oplosmiddelengehalte te kunnen verminderen. De verbruiker stelt strenge eisen en voor de fabrikant mag het groene imago niet gepaard gaan met kwaliteitsverlies. Milieu- en kwaliteitsoverwegingen moeten complementair zijn en niet competitief. Het is in die zin dat de producten van onze sector momenteel evolueren.
De beste manier om het milieu te beschermen, blijft producten te gebruiken met een lange levensduur; dit aspect mag niet verwaarloosd worden bij het opmaken van een milieubalans.
De klassieke, op oplosmiddelen gebaseerde verven, bevatten gemiddeld 40 % oplosmiddelen (vluchtige organische stoffen) maar dit gehalte kan 80 % gew. bereiken voor specifieke toepassingen.
 
Oplosmiddelen, ook VOS genoemd, kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het atmosferisch en aquatisch evenwicht verstoren. Inderdaad, onder invloed van de zonnestralen op stikstofoxiden en VOS wordt ozon gevormd in de onderste luchtlagen, wat schade berokkent aan de gezondheid (longkanker) en aan het milieu (vegetatiedegradatie).
In deze optiek heeft de Europese Unie een richtlijn gepubliceerd inzake de beperking van oplosmiddelenemissies in de atmosfeer (Richtlijn 1999/13/EG).
 
Sedert 30 juli 2002, verplicht een Europese richtlijn de etikettering "gevaarlijk voor het milieu" (symbool van een boom en een dode vis op oranje achtergrond) aan te brengen op verven die een gevaar voor het milieu inhouden. Meestal zijn deze verven gevaarlijk voor het aquatisch milieu.

Sedert talrijke jaren trachten de verffabrikanten het oplosmiddelengehalte in de verven te verminderen. Dankzij lange jaren van onderzoek, zijn ze erin geslaagd verven op de markt te zetten met een lager oplosmiddelengehalte.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY