Europese Milieukeur

Europese milieukeur voor decoratieverven- en vernissen
 
Er bestaat een Europese milieukeur voor binnendecoratieverven en -vernissen

De impact van consumptiepatronen op het milieu is enorm; de draagwijdte hiervan is afhankelijk van de keuzes die ieder van ons maakt om zijn behoeften te bevredigen. De verbruiker kan dus het verschil maken door milieuvriendelijker producten te kopen. Daarvoor moet hij gemakkelijk toegang hebben tot duidelijke, relevante en betrouwbare informatie over de ecologische eigenschappen van de aangeboden producten. In dit verband is het toekenningssysteem van de Europese milieukeur een interessant werktuig. Het zag het daglicht in 1992 (herzien door het EG-reglement n° 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad), moedigt de fabrikanten aan producten samen te stellen die het milieu zoveel mogelijk respecteren en stelt de verbruiker in de mogelijkheid, met kennis van zaken en in alle zekerheid "ecologisch" te kopen.
 
De Beslissing van de Commissie van 3 september 2002 bepaalt de ecologische criteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan binnendecoratieverven en -vernissen :
Om ecologische criteria op te stellen i.v.m. de milieu-impact van een product, moet zijn gehele levenscyclus wetenschappelijk worden geëvalueerd. De criteria hebben ondermeer betrekking op energieverbruik, water-, lucht- en bodemverontreiniging, genereren van afval, duurzame beheer van wouden en geluidshinder. Zij bevatten bovendien een prestatiecriterium.

Om het milieulabel te verkrijgen moeten de verven en vernissen aan volgende criteria voldoen :
  • De lozing van giftige of vervuilende stoffen in het water beperken
  • Milieuschade of milieurisico's beperken door de atmosferische emissies te verminderen
  • Een efficiënt gebruik van het product promoten en de hoeveelheid afval beperken.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY