Minder oplosmiddel

De emissies van oplosmiddelen indijken wil zeggen ertoe bijdragen de ozonformatie in de troposfeer te verminderen. Troposferische ozon is een secondaire vervuiler gevormd door de reactie van samenstellingen zoals stikstofoxide (NOx) met vluchtige organische bestanddelen (zoals oplosmiddelen) onder invloed van zonlicht. Deze ozonformatie bevordert ondermeer het ontstaan van longkanker en veroorzaakt de degradatie van landbouwgewassen en bossen.
 
De verschillende wetgevingen voorzien meer dan 50 % vermindering van oplosmiddelen tegen 2010 (in verhouding tot 1990).
Oplosmiddelenreductie in de automobielreparatieproducten
Sedert talrijke jaren investeren de verffabrikanten in O&O teneinde hun cliënteel producten aan te bieden die milieu- en gezondheidsvriendelijk zijn.

De wil om duurzame product- en consumptiepatronen te verzekeren, kadert in de doelstellingen van het planbureau voor een duurzame ontwikkeling.

In 1999 heeft onze Europese vereniging - CEPE (Europese Raad van de Industrie van Verven, Vernissen en Drukinkten) een gids opgesteld over de best beschikbare technieken waarin carrosseriereparatielakken met laag oplosmiddelengehalte worden voorgesteld. Alle fabrikanten en invoerders, lid van IVP, beschikken over het volledige gamma van deze producten, van oppervlaktereiniger tot aflak. De verffabrikanten van de sectie Car Refinishing van IVP hebben aangetoond dat door deze producten te gebruiken, de carrossier zijn emissies met meer dan 60 % kan verminderen en op die manier kan voldoen aan de nieuwe VOS-richtlijn (1999/13/EG) die emissiegrenswaarden van 50 mg C/Nm³ oplegt.

Hieronder volgen deze producten met laag oplosmiddelengehalte :

Producten met laag solventgehalte Solventgehalte in g/l (zonder water)
Spuitreinigingsmiddelen 850
Oppervlaktereinigers 200
Plamuur en stopverf voor koetswerk 250
Wash primer 780
Precoat, primer, primer-surfacer,
surfacer, poriënvullers
540
1-laags, aflak 420
Basislak 420
Vernis 420
Speciale producten 840

De Europese Richtlijn 2004/42/EG legt deze solventgehaltes op vanaf 1.01.2007.

Oplosmiddelenreductie in de decoratieverven en vernissen
De procedés voor emissiebehandeling toegepast in de werkplaats bij het aanbrengen van de verf, zijn niet bruikbaar voor decoratieverven en -vernissen want deze producten worden in situ aangebracht op structuren of uitrusting en niet in industriële installaties.

Op het vlak van de decoratieverven kan een emissiedaling slechts worden verkregen door het gebruik van producten met laag oplosmiddelengehalte.

Het oplosmiddelengehalte harmoniseren over gans Europa is geen gemakkelijke taak !

Inderdaad, de formulering van decoratieverven en -vernissen is gebonden aan esthetische overwegingen, vereiste prestaties of applicatietechnieken. Volgens het land bestaan er verschillen in de verdeling van de producten op basis van oplosmiddel of op waterbasis. De oorzaak van deze verschillen zijn klimaat, geografie, cultuur, architectuur, klanten, bouwpraktijken en lokale gewoontes.

De 16 nationale verenigingen, lid van CEPE, European Council of the Paint, Printing Inks and Artists' Colours Industry, hebben deelgenomen aan het opstellen van een Europese Richtlijn over de reductie van het oplosmiddelengehalte in de decoratieverven. Deze Richtlijn 2004/42/EG voorziet een reductie van het oplosmiddelengehalte met 45 % door te voeren tegen 2010.

Het maximale gehalte aan vluchtige organische stoffen opgelegd door de Richtlijn is :

Producten basis Vanaf
1.01.2007 (g/l)
Verven voor muren en plafonds binnen (glans < 25 bij 60°) Water 75
Solvent 400
Verven voor muren en plafonds binnen (glans >= 25 bij 60°) Water 150
Solvent 400
Verven voor buitenmuren in metselwerk, baksteen of stucco Water 75
Solvent 450
Lakken voor de decoratie van hout en metaal Water 150
Solvent 400
Vernissen en lazuren Water 150
Solvent 500
Niet-filmogene lazuren voor hout Water 150
Solvent 700
Isolerende grondverven en impregnaties Water 50
Solvent 450
Fixeermiddelen en producten met hydrofoberende eigenschappen Water 50
Solvent 750
Een-component coatings met bijzondere prestaties Water 140
Solvent 600
Twee-component coatings met bijzondere prestaties Water 140
Solvent 550
Meerkleurenverven Water 150
Solvent 400
Verven met decoratieve effecten
Water 300
Solvent
500
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY