Brochure

Bij de aankoop

Voorkeur geven aan verven en vernissen die weinig oplosmiddelen bevatten zoals watergedragen verven en vernissen of die het Europees milieukeurmerk dragen.
 
Als het gevaarlijk is, staat het er geschreven!”
Lees aandachtig het etiket: het bevat 2 soorten informatie: technische informatie (toepassingswijze, drogingstijd, reiniging van borstels en rollen, ...) en informatie inzake veiligheid en milieu.
Als het gevaarlijk is, vindt u op het etiket een zwart symbool op oranje achtergrond zoals het voorbeeld hierna: als het etiket "ontvlambaar” vermeldt, betekent dit dat het product ook gevaarlijk is. Dit symbool wordt vergezeld van waarschuwingszinnen en veiligheidsaanbevelingen (bijvoorbeeld: aanraking met de ogen en de huid vermijden). Vraag indien nodig de veiligheidsfiches aan uw verkoper.
 
Bereken zo nauwkeurig mogelijk de hoeveelheid verf of vernis die nodig is voor uw schilderwerken. De rendementen aangegeven op het etiket moeten u daarbij helpen; er wordt een gemiddelde hoeveelheid verf of vernis (in liter) aangegeven nodig om een vierkante meter te schilderen of te vernissen (m²/l). Deze waarde geldt per aangebrachte laag.
Op de internetsite van sommige fabrikanten kan de berekening worden gemaakt. De internetadressen van de verf- en vernisfabrikanten zijn beschikbaar op www.ivp-coatings.be (Klik vervolgens op "IVP”, "De leden van IVP” en "Fabrikanten en invoerders van verven en vernissen”).

More

Bij het aanbrengen

Ervoor zorgen dat de lokalen zo goed mogelijk verlucht worden tijdens het verven en vernissen. Deuren en vensters openen. Het lokaal ook na de verfwerkzaamheden verluchten. Inderdaad, verven en vernissen verspreiden nog vluchtige stoffen tijdens het drogen, zelfs als de geur verdwenen is.
 
Wanneer men producten gebruikt die de zin "schadelijk bij inademing” dragen, moet men een ademhalingsbeschermingsmasker dragen, zelfs met open venster (Masker met actieve koolstof; een antistopmasker volstaat niet).
 
Vermijd dat eten en drinken in contact komen met verf of vernis.
 
Gebruik bij voorkeur penselen, borstels en rollen voor het aanbrengen vermits spuiten een grotere verspilling van het product met zich meebrengt.

More

Na het aanbrengen

Zie dat het etiket leesbaar blijft (Wis de verf- of vernissporen).
Sluit de niet geledigde bussen goed af.
Bewaar de verven en vernis in een goed verluchte plaats, verwijderd van eetwaren en dranken, vuur, vonken of warmtebron.
Gier verf- of vernisresten nooit in het riool, in de gootsteen, in het toilet of in de natuur.
 
Breng de lege en niet geledigde verpakkingen, alsook de vloeistoffen gebruikt voor het reinigen van de borstels, rollen en spuiten (zoals water of white spirit) naar het afvalcentrum:
  • Brussel: Containerpark of via de "mobiele groene plekjes” dat u vindt op www.netbrussel.be, klik vervolgens op "Uw afval” en "Chemisch huishoudelijk afval”.
  • Vlaanderen: Containerpark of via de "chemo-car”.
  • Wallonië: Containerpark.

More
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY