Kleuren om ons dagelijks leven op te fleuren!

Voor de tweede maal steunt de Sectie «Decoratieverven» van IVP een renovatiecampagne "Kleuren om ons leven op te fleuren" in de kansarme wijken. De bedoeling is de kansarme wijken van onze steden weer kleur te geven door de inwoners de financiële, menselijke en technische middelen te geven om hun huisgevels te renoveren en te schilderen in de kleuren van hun keuze.

De eerste editie, gespreid over de periode 2000 tot en met 2002, was een groot succes. De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met de Europese Vereniging van Buurtregies, de Huisvestingsmaatschappijen en uiteraard de betrokken inwoners. Drie kansarme buurten werden gerenoveerd: de wijk Vuylsteke in Kortrijk, de rue de la Cité en de rue de la Cayauderie in Charleroi en de Zennestraat in Brussel. In totaal werden meer dan 125 woningen opgefrist.

De realisatie van deze drie werven heeft een niet te onderschatten sociale impact gehad op de tewerkstelling van werkloze jongeren en volwassenen. Overigens werden de doelstellingen van de sectie "Decoratieverven" van IVP -namelijk de verbetering van de levensomstandigheden en de gezelligheid- ruimschoots gehaald. Hoewel het leven voor heel wat bewoners vaak moeilijk is, is er toch iets veranderd...

Gezien het grote succes van de eerste campagne, heeft de sectie "Decoratieverven" van IVP besloten via een nieuwe campagne 2003-2005 kleur te brengen op gebouwen in sociaal achtergestelde wijken met dit keer een nieuwe partner : de Koning Boudewijnstichting die een onafhankelijke jury aansteld heeft om de drie projecten te selecteren, één per gewest.

IVP levert, net zoals bij het eerste project, aanzienlijk wat financiële steun en staat ook in voor de levering van de verf (gratis of tegen kostprijs) en de concrete, praktische en technische hulp van een team van specialisten, in elke fase van het project en in samenwerking met de buurtverenigingen.

De partners van het nieuwe project zijn :

  • de Buurtregieën in Brussel en Wallonië en hun evenknieën in Vlaanderen (gemeenten, OCMW, gespecialiseerde verenigingen?) die in het kader van hun sociale doelstellingen toezicht houden op de realisatie van de werken;
  • indien nodig de Huisvestingsmaatschappijen, die de nodige vergunningen zullen afleveren en de producten zullen aankopen;
  • de bewoners zelf: zij kiezen de kleuren, werken mee op de werf, bereiden het feest voor om het eindresultaat te vieren.

De drie geselecteerde projecten zijn:

  • het Brusselse project ingediend door het Vormingscentrum Bonnevie: de Kolomstraat te Molenbeek : het project omvat een twaalftal te beschilderen gevels (900 m²). De bewoners staan al volledig achter dit project. Het zijn de jongeren uit de buurt die in het kader van een tewerkstellingsproject van het Vormingscentrum Bonnevie, zullen aangeworven worden als arbeiders-gevelwerkers en de werken zullen uitvoeren;
  • het Waalse project ingediend door de gemeente : de rue de la Tour Griffon te Neufchâteau : het project omvat 33 gevels(2.316 m²). De werken zullen uitgevoerd worden door werkzoekenden en personen met een bestaansminimum, ingeschreven als stagiaires van het geïntegreerd sociaal plan;
  • het Vlaamse project ingediend door Riso Gent "Duurzaam Huis" : de wijk Dampoort te Gent : het project omvat 25 gevels (1.800 m²). De werken zullen uitgevoerd worden door de bewoners en de partnerinstellingen in het domein van opleiding en tewerkstelling van werklozen.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79