IVP voordelen

Diensten aangeboden door IVP aan haar leden

Het uitgeven van de IVP-omzendbrief. Hierin geeft IVP een overzicht van de voornaamste informatie op wetgevend en economisch vlak betreffende de sector
 
Het onderhandelen en opvolgen van wetgeving, milieureglementering, sociale wetgeving en economische vraagstukken
 
Het opstellen van veiligheidsfiches en advies inzake etikettering
 
Het voeren van sociale onderhandelingen (CAO-IVP)
 
Crisiscommunicatie
 
Ten dienste stellen van de expertise naar de verschillende overheden, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en consumentenorganisaties

More

Informatie

Afhankelijk van de actualiteit en de noodzaak, publiceert IVP informatiefolders, stelt synthese- en stellingnamenota's op over vraagstukken die een impact hebben op de werking van onze ondernemingen en de relaties met hun clientèle.


More

Individuele bijstand

IVP staat ter beschikking van haar leden voor alle vragen inzake economie, techniek en wetgeving. IVP beschikt ook over een softwareprogramma om veiligheidsfiches te berekenen en op te stellen; de voorwaarden voor deze dienst kunnen aangevraagd worden bij IVP.
More

Statistieken

Voor de voornaamste subsectoren van de verf- en drukinktindustrie, zamelt IVP gegevens in betreffende de verkoop, de productie en de export voor het opstellen en het publiceren van kwartaal- en jaarstatistieken. IVP beschikt eveneens over de jaarlijkse Europese statistieken van CEPE.


More
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY