Verbintenissen

 FOST PLUS, VAL-I-PAC : ons verpakkingsafval medebeheren

In 1997 werden, door het Samenwerkingsakkoord tussen de 3 regio's betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (omzetting van richtlijn 94/62/EG), nieuwe eisen bepaald inzake het verpakkingsafval. Door dit akkoord wordt ondermeer de terugname van verpakkingsafval verplicht, d.w.z. dat bepaalde recyclage- en valorisatiequota's dienen te worden bereikt. De te bereiken quota's zijn opgelegd door de Europese Commissie en worden overgenomen in alle Lidstaten.

 

Alle leden fabrikanten en invoerders van IVP zijn verpakkingverantwoordelijken en moeten dus deze terugnameplicht volbrengen, hetzij individueel, hetzij door deze verplichting toe te vertrouwen aan een erkend organisme. De IVP-leden zijn aldus toegetreden tot FOST PLUS voor het beheer van het huishoudelijk verpakkingsafval en tot VAL-I-PAC voor het beheer van het industrieel verpakkingsafval. IVP was een van de medestichters van VAL-I-PAC.


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY