Work Relation

PC 116


editeer

PC 207


editeer

Wetgeving


KB betreffende de voortzetting van het fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid″ (1)-BS 12/08/2010
13 JUNI 2010. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid″ (1)
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
De collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites - B.S. 15 januari 1969
Basis wettekst van Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY