Biocides - 98/8/EC

Wetgeving


KB Het op de markt brengen en het gebruiken van biociden BS 09/08/2010
27 JULI 2010. — Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 78, § 2, 3), van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, nopens de vorm voor het voorstellen van de beoordeling van het risico voor mens en milieu en van de risicobeperkende maatregelen
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
KB Het op de markt brengen en het gebruiken van biociden BS 23/04/2010
12 MAART 2010. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Richtlijn 2009/151 Tolylfluanide als werkzame stof in Bijlage 1
RICHTLIJN 2009/151/EG VAN DE COMMISSIE van 27 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde tolylfluanide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen.
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Richtlijn 2009/107/EG het op de markt brengen van biociden

RICHTLIJN 2009/107/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden in verband met de verlenging van bepaalde termijnen.

FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Decision 2009/251 Dimethylfumaraat
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 maart 2009 houdende de verplichting voor de lidstaten ervoor te zorgen dat producten die het biocide dimethylfumaraat bevatten niet in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Richtlijn 2009/98/EC Booroxide als werkzame stof in Bijlage I

RICHTLIJN 2009/98/EG VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde booroxide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen.

EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Richtlijn 2009/96/EG dinatriumoctaboraat als werkzame stof in bijlage I
RICHTLIJN 2009/96/EG VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde dinatriumoctaboraat (tetrahydraat) als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen.
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Richtlijn 2009/94/EG boorzuur als werkzame stof in bijlage I
RICHTLIJN 2009/94/EG VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde boorzuur als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen.
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
All texts. editeer


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY