Construction Products - 89/106

Wetgeving


Decision 1/2008 Construction products – overeenkomst EU-Zwitserland Annex I – Chap I6
BESLUIT Nr. 1/2008 van 12 maart 2008 van het Comité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling betreffende de opneming in bijlage 1 van een nieuw hoofdstuk 16 over voor de bouw bestemde producten(2008/813/EG)
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Richtlijn 89/106/EEG Voor de bouw bestemde producten
Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde produkten.
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY