Reach - regulation 1907/2006

Annex 11


Verordening 134/2009/EG Annex 11
VERORDENING (EG) Nr. 134/2009 VAN DE COMMISSIE van 16 februari 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) met betrekking tot bijlage XI
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer

Annex 17


Verordening 276/2010/EG Registratie en beoordeling van chemische stoffen (Reach)
VERORDENING (EU) Nr. 276/2010 VAN DE COMMISSIE van 31 maart 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft bijlage XVII (dichloormethaan, lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues en organische tinverbindingen)
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer

Wetgeving


Verordening 453/2010/EG Registratie en Beoordeling van chemische stoffen (Reach)
VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Verordening 552/2009/EG Registratie en beoordeling van chemische stoffen (REACH)
VERORDENING (EG) Nr. 552/2009 VAN DE COMMISSIE van 22 juni 2009 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
VERORDENING (EG) Nr. 987/2008 VAN DE COMMISSIE
VERORDENING (EG) Nr. 987/2008 VAN DE COMMISSIE van 8 oktober 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) met betrekking tot de bijlagen IV en V
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Rectificatie Verordening 1907/2006/EG
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Verordening 1907/2006/EG

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie

EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
editeer


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY