Transport - 2009/477

Wetgeving


KB Het vervoer via de weg of per spoor BS 19/01/2010
11 JANUARI 2010. — Ministeriële omzendbrief betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
ADR- lijst afwijkingen art.15-SB 22/01/2010
28/06/2009: Ministeriële omzendbrief betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.)
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Douaneovereenkomst voor TIR Carnet (2009/477/EG)
BESLUIT VAN DE RAAD van 28 mei 2009 tot bekendmaking in geconsolideerde vorm van de tekst van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-overeenkomst) gedateerd op14 november 1975, zoals sedertdien gewijzigd
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
ADR in voege op 1 januari 2009
ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Directive 2008/112/EC
DIRECTIVE 2008/112/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 amending Council Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council in order to adapt them to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances
and mixtures
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Decision 2/2008/EC Swiss Confederation
DECISION No 2/2008 of 16 May 2008 of the Committee updating the legal references in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Mutual Recognition in relation to conformity assessment
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY