Nominal Quantity - 76/211

Wetgeving


Richtlijn 2007/45/EG Nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten
RICHTLIJN 2007/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 september 2007 tot vaststelling van regels betreffende ominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Besluit 14/07/1991 Voorlichting en bescherming van de consument BS 29/08/1991
14 JULI 1991. - Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
MB Vaststelling van de modaliteiten voor de identificatie van het vulbedrijf, de importeur, ... BS 1980/09/12
Ministerieel besluit van 12 september 1980 houdende vaststelling van de modaliteiten voor de identificatie van het vulbedrijf, van het bedrijf dat de vulling heeft laten uitvoeren of van de importeur van voorverpakkingen en van de modaliteiten van uitvoering van de bedrijfscontroles op de voorverpakkingen
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Richtlijn 80/232/EEG Nominale hoeveelheden en capaciteiten van voorverpakte producten

Richtlijn 80/232/EEG van de Raad van 15 januari 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de voor bepaalde voorverpakte produkten toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten (see point 4)

EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
KB Voorverpakken naar gewicht of volume van bepaalde producten BS 28/12/1979
28 DECEMBER 1979. - Koninklijk besluit betreffende het voorverpakken naar gewicht of naar volume van bepaalde producten in voorverpakkingen
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
KB De hoeveelheidsaanduiding BS 04/09/1972
4 SEPTEMBER 1972. - Koninklijk besluit betreffende de hoeveelheidsaanduiding
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY