Ecolabel - 880/92

Indoor coatings


Decision 2009/544/EG Toekenning van de communautaire milieukeuren
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 13 augustus 2008 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan verven en vernissen voor gebruik binnenshuis
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer

Outdoor coatings


Decision 2009/543/EG Toekenning van communautaire milieukeuren
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 13 augustus 2008 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan verven en vernissen voor gebruik buitenshuis
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer

Wetgeving


Verordening 1980/2000/EG Toekenning van milieukeuren
VERORDENING (EG) Nr. 1980/2000 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Verordening 66/2010/EG EU-Milieukeur
VERORDENING (EG) Nr. 66/2010 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Verordening 880/92/EEG Toekenning van milieukeuren
Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad van 23 maart 1992 inzake een communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY