Fost Plus

Alle fabrikanten en invoerders, lid van IVP, aangesloten bij FOST PLUS, dragen hun steentje bij om grote hoeveelheden verpakkingsafval te recycleren of te valoriseren. Daartoe leveren ze een financiële bijdrage, uitgedrukt in het Groene Punt. Dankzij deze solidariteit tussen de leden worden globaal de percentages behaald die het Samenwerkingsakkoord oplegt.

Als op een verpakking het logo met het Groene Punt aanwezig is, betekent dit dat er voor deze verpakking een financiële bijdrage werd betaald aan een nationale organisatie voor de valorisatie van verpakkingen overeenkomstig de principes van richtlijn 94/62/EC en het Samenwerkingsakkoord. Dit logo op een verpakking betekent dus dat de onderneming verantwoordelijk voor het op de markt brengen van deze verpakking, aangesloten is bij FOST PLUS.
 
Hier volgt het schema van de verpakkingsstroom, van verbruiker tot verbruiker via ophalers, sorteerders, verwervers en nieuwe producenten en verdelers van verpakkingen
 

 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY