Gebruik

Een verf en een vernis hebben de volgende functies :

  • esthetiek : het decoratief effect hangt af van de gekozen tint, de glans en de oppervlaktestructuur van de film.
  • bescherming : de meeste materialen moeten worden beschermd om niet aangetast te worden door agressieve factoren uit de omgeving. Deze bescherming kan meestal op eenvoudige, duurzame en goedkope manier worden verzekerd door verven en vernissen.
  • hygiëne : deze functie wordt gewoonlijk uit het oog verloren. Een oppervlak dat op correcte wijze voorbereid en van een adequate deklaag is voorzien, kan nochtans de hechting van stofdeeltjes, vuil of micro-organismen verminderen.
  • identificatie en markering : verf kan worden gebruikt om vaten te identificeren, leidingen aan te duiden volgens een code van genormaliseerde kleuren, assemblagestukken, richtingsstroken en stockageplaatsen aan te geven en de verkeersveiligheid te bevorderen.

Verven kunnen ook andere specifieke functies vervullen :

  • biocideverven : ze verhinderen het ontstaan van woekerplanten en -dieren
  • brandvertragende en intumescerende verven : brandvertragende verven verhinderen dat de vlammen zich uitbreiden terwijl de intumescerende verven een isolerende zwelling vormen onder invloed van de warmte.
  • afpelbare verven : deze verven kunnen worden verwijderd door het afpellen, na eventuele incisie. Het zijn verven die tijdelijk worden gebruikt voor de bescherming van een oppervlakte.
  • lichtgevende verven : deze verven zenden zichtbare stralen uit wanneer ze zelf specifiek bestraald worden.
  • vernissen voor eetwaarverpakkingen.

Verven en vernissen kunnen dus aan materialen een hele waaier van eigenschappen verlenen om aan de strenge eisen van de gebruikers te voldoen.

 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY