Oplosmiddelen

De oplosmiddelen worden gekozen in functie van de aard van het bindmiddel. Elke wijziging van hun samenstelling of hun incorporatiegehalte in de verf, kan nefast zijn voor de duurzaamheid van de deklaag.
 

Definitie

Onder normale drogingsvoorwaarden zijn oplosmiddelen vloeibare en vluchtige organische producten die tijdens de fabricage van een verf of vernis worden toegevoegd.

In de verfindustrie worden oplosmiddelen bijna uitsluitend in de vorm van een mengsel gebruikt.Oplosmiddelen (behalve water) worden ook vluchtige organische stoffen (VOS) genoemd.

More

Rol van een oplosmiddel

Tijdens de aanbrenging en droging van verven verdampen alle oplosmiddelen (met uitzondering van de reactieve verdunners in onverzadigde polyesters en in sommige epoxyharsen). Een droge verffilm bevat dus geen enkel oplosmiddel meer!
 
De rol van een oplosmiddel bestaat erin de bindmiddelen op te lossen, de verffabricage te vergemakkelijken, een adequate viscositeit te bekomen waardoor het aanbrengen correct en gemakkelijk gebeurt en de stabiliteit van de verf te verbeteren tijdens het stockeren.

More

Oplosmiddelen gebruikt in de verf

De voornaamste soorten oplosmiddelen gebruikt in verven en vernissen, zijn :
  • alifatische koolwaterstoffen : speciale extracten, paraffine- en isoparaffine-oplosmiddelen, white spirit (mengsel dat hoofdzakelijk bestaat uit alifatische koolwaterstoffen)
  • terpeenkoolwaterstoffen : terpentijnolie, denolie, dipenteen
  • aromatische koolwaterstoffen : tolueen, xyleen, zware of lichte nafta ? met uitzondering van benzeen, waarvan het gebruik in België verboden is
  • alcoholen : ethanol, isopropanol, butanol, isobutanol
  • oxide-esters : oxyethylene derivaten (ethyldiglycol, propylglycol, butylglycol, butyldiglycol) of oxypropylene derivaten (methoxypropanol, methoxydipropanol, ethoxypropanol, butoxypropanol)
  • esters : ethyl-, isopropyl- of butylacetaten, oxyethylacetaten (isobutyl- en butylglycolacetaat, oxypropylene-acetaten (methoxypropyl-, ethoxypropyl- en methoxydipropylacetaten)
  • ketonen : aceton, methylethylketon (MEK), methylisobutylketon (MIBK), cyclohexanondiacetonalcohol, ethylamylketon, diisobutylketon, isoforon
  • water : om tegemoet te komen aan de milieuvereisten hebben de verffabrikanten harsen gesynthetiseerd die kunnen worden opgelost of gedispergeerd in water. Water is momenteel het meest gebruikte "oplosmiddel" in de decoratieverven voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

More
 
Of men kiest voor een bepaald oplosmiddel of oplosmiddelenmengsel de keuze is afhankelijk van de aard van het bindmiddel. Bij een andere keuze moet men rekening houden met een geheel van theoretische en technische overwegingen teneinde de verfeigenschappen niet te wijzigen. Een weloverwogen mengsel van oplosmiddelen is belangrijk voor het goed verloop van het filmvormingsproces tijdens de droging.
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY